PCBO Smallingerland e.o.

PCBO Smallingerland e.o.

PCBO Smallingerland e.o. is de vereniging voor christelijk basisonderwijs in de gemeente Smallingerland met scholen in Drachten, Boornbergum, Drachtstercompagnie, Opeinde, Oudega en Wijnjewoude. De vereniging heeft 12 scholen voor primair onderwijs en 1 school (SBO Sjalom) voor speciaal basisonderwijs met in totaal ongeveer 2200 leerlingen. Zij worden ondersteund door 235 personeelsleden; leerkrachten, directeuren en onderwijsondersteunend personeel. Een deel van de medewerkers is werkzaam op het servicebureau van de vereniging in Drachten. PCBO Smallingerland e.o. wordt bestuurd vanuit een Raad van Beheer-model. De vereniging heeft een algemeen bestuur van vijf personen. Elke bestuurslid heeft zijn of haar eigen aandachtsgebied. Zij denken actief mee over strategische thema’s en houden toezicht op de kwaliteit en resultaten van de vereniging. Het dagelijkse bestuur van PCBO Smallingerland e.o. is in handen van de directeur-bestuurder. Samen vormen deze zes personen het statutair bestuur van de vereniging PCBO Smallingerland e.o.

Meer informatie over PCBO Smallingerland e.o. vindt u op de website. www.pcbosmallingerland.nl