Ouders: ‘partners in education’

Ouders: ‘partners in education’

Wij zien ouders als ervaringsdeskundigen als het gaat om de ontwikkeling van hun eigen kind. Onze school ziet hen als ‘partners in education’. Daarom willen we ouderbetrokkenheid actief stimuleren. Ouderbetrokkenheid op onze SWS heeft de volgende tien kenmerken:

o   Ouderbetrokkenheid is gericht op de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van kinderen

o   De school waarborgt de herkenbaarheid van en de aandacht voor de verschillende identiteiten. Ouderbetrokkenheid op de samenwerkingsschool houdt in dat we voor de vorming van de levensbeschouwelijke identiteit vooral ook een rol zien voor thuis

o   De school stimuleert ouders respect te hebben voor de verschillen in opvattingen en kiest daarom niet voor het vermijden van verschillen, maar het accepteren ervan

o   We richten onze pijlen niet op wat er mist op het gebied van identiteit maar op wat ouders verbindt in gezamenlijke waarden en normen als eerlijkheid, rechtvaardigheid en rentmeesterschap

o   Op school praten we bij voorkeur met ouders en kinderen in plaats van met ouders over kinderen

o   De school geeft ouders duidelijke handvatten waarmee ouders hun kind adequaat kunnen ondersteunen en verwacht een actieve rol van ouders bij de ondersteuning

o   We willen over opvoeden en onderwijzen open en transparant met ouders communiceren

o  Ouderbetrokkenheid speelt zich voor een groot deel thuis af. Daarmee bedoelen we dat we, voor wat betreft de opvoeding thuis en op school, samen willen optrekken en zo veel mogelijk één lijn willen trekken

Lees verder