Onze visie op onderwijs

Onze school verzorgt onderwijs dat kinderen, leerkrachten en ouders zorg en uitdaging biedt. Ons onderwijs sluit aan bij de ontwikkelingsbehoefte van kinderen. Het kind staat bij ons centraal. We laten ons hierbij inspireren door vernieuwende inzichten op het onderwijs door het volgen van cursussen en het volgen van individuele studies. We maken hierbij gebruik van elkaars kwaliteiten! Zowel voor de leerlingen, de ouders en ook de leerkrachten.

Het kind centraal betekent:

  • elke leerling is een uniek persoon en krijgt zodanig aandacht
  • uitdagingen, hoge verwachtingen en doelen per leerling
  • aandacht en tijd voor leerlingen met extra zorg
  • aandacht en tijd voor (hoog) begaafde leerlingen
  • aansluiten bij talent van de leerling 
  • Balans tussen hoofd, hart en handen

Visie van ons onderwijs:
Wij willen de kinderen: leiden, begeleiden, stimuleren en bemoedigen, zodat ze; hun individuele aanleg en capaciteiten respecterend, en zich kunnen ontplooien tot: goed functionerende, harmonieuze mensen in onze maatschappij.

Drie zaken spelen daarbij een belangrijke rol:

  • het aanleren van kennis en vaardigheden
  • een open houding ten opzichte van andere culturen en religies
  • veiligheid en sfeer.