Onderwijs

Onderwijs

Onze visie op het onderwijs

Uw kind gaat naar school om veel te leren. Wij zijn ervan overtuigd dat uw kind zich pas goed kan ontwikkelen als er een veilige sfeer op school heerst. Dat betekent dat we respectvol met elkaar omgaan. Wij houden rekening met de mogelijkheden van ieder kind en accepteren eventuele beperkingen. Elk kind is uniek en krijgt de ruimte te ontdekken wie het werkelijk is. Kinderen mogen fouten maken en krijgen iedere dag een nieuwe kans.  Wij leren onze leerlingen om zo ook met anderen om te gaan. Een veilige leeromgeving vormt de basis voor het onderwijs op SWS De Diamant. 

Kernwaarden 

Op SWS De Diamant zitten leerlingen en leerkrachten vanuit verschillende achtergronden bij elkaar op school. Samen met ouders uit de identiteitscommissie, de MR (medezeggenschapsraad) en de schoolcommissie hebben wij de volgende kernwaarden geformuleerd: 

  •  Respect 
  •  Talenten ontwikkelen 
  •  Veiligheid 
  •  Eigenheid van ieder kind 
  •  Openheid en transparantie  
  •  De balans tussen hoofd, hart en handen  

Bovenstaande kernwaarden vormen de basis voor de omgang met elkaar. Dit komt tot uiting in alle facetten van ons onderwijs. Wij zien de diversiteit in de schoolpopulatie als een kans voor de ontwikkeling van onze leerlingen. De inrichting en ontwikkeling  van het  onderwijs op SWS De Diamant kenmerken we als eigentijds, professioneel en ambitieus. 

Lees verder