Meer informatie ouderbetrokkenheid

Zowel voor ouders, kinderen en leerkrachten is het belangrijk dat ouders zoveel mogelijk betrokken zijn bij het gebeuren op school. Als ouder krijgt u zo meer inzicht in wat uw kind zoal op school beleeft en leert. Ook is uit onderzoek gebleken dat een goede samenwerking tussen school en thuis leidt tot betere resultaten bij kinderen.

Informatie over ontwikkelingen van uw kind kunt u verkrijgen door het bezoeken van:

In groep 1 en 2:

  • De 10-minuten gesprekken;
  • De informatieavond
  • De thema-avonden

Vanaf groep 3: KOP- gesprekken (KOP staat voor Kind Ontwikkelings Plan)

Uit onderzoek blijkt dat wanneer leerlingen meer betrokken zijn bij en meer verantwoordelijkheid voelen voor hun schoolwerk, ze beter presteren. Als team van SWS De Diamant merken we dat ook. Regelmatig hebben we hier nu al gesprekken over met leerlingen. Het komende schooljaar gaan we deze gesprekken met alle leerlingen van groep 3 t/m 8 voeren. Ook betrekken we ouders bij deze gesprekken. We houden daarom de zogenaamde KOP- gesprekken voor groep 3 t/m 8. Dit zijn gesprekken tussen leerling en leerkracht waarbij ook de ouders aanwezig zijn.

Verder:

• Bij de MR- vergaderingen bent u van harte uitgenodigd als toehoorder aanwezig te zijn.

• De data van alle avonden worden vermeld in de schoolkalender die jaarlijks wordt uitgegeven.

Daarnaast informeren wij u maandelijks via onze digitale nieuwsbrief. Ook vindt u veel informatie op onze website: www.swsdediamant.nl. Het foto-album op de website heeft een beveiligde omgeving; de inloggegevens hiervan worden alleen aan ouders verstrekt.