0512 37 14 73

Het team van De Diamant

Personeel 2019-2020

Stefan Holties, leerkracht groep 8

Sipke Lindeboom, leerkracht

Peter Kooistra, leerkracht groep 8 en 6b/7

Lonneke, leerkracht groep 6b/7

Jens Riemersma, LIO-stagiair in groep 6

Harry Wijnsma, groep 5/6a

Hinke van der Bij, groep 4

Rinnie Sjoukema, groep 2b/3

Hans Visser, leerkracht groep 2b/3 (cultuurcoördinator en I-Coach)

Sippie Procee, leerkracht groep 1/2a

Geertje Zwama, leerkracht groep 1/2a

Lineke Bouw, intern begeleider

Renske de Groot, intern begeleider en taalcoördinator

Loes Mol, secretaresse

Johan Ruiter, conciërge

Margriet Reatsch, directeur

Ingrid Bouma, vakdocent HVO

Yde Zagema, vakdocent GVO