0512 37 14 73

Het team van De Diamant

Personeel 2016-2017

Simone Karens, leerkracht groep 8

Sipke Lindeboom, leerkracht groep 7

Hans Visser , leerkracht groep 6, cultuurcoördinator en ICT-coördinator. Daniëlle Spinder, leerkracht groep 5 en rekencoördinator

Sybrich Mook, leerkracht groep 4

Rinnie Sjoukema, leerkracht groep 3

Margreet van Dijk, leerkracht groep 2 en “jonge kind”-specialist

Atty van der Woude, leerkracht groep 2

Lidewij Hoff, leerkracht groep 1 en gymnastiekspecialist

Renske de Groot, intern begeleider en taalcoördinator

Alyanne Riemersma, onderwijsassistente

Sietske Verkamman, onderwijsassistente

Loes Mol, administratief medewerkster

Johan Ruiter, conciërge

Margriet Reatsch, directeur

Ingrid Bouma, juf HVO

Yde, meester HVO