Disclaimer

Algemeen:
PCBO Smallingerland spant zich in om de informatie op haar websites zo volledig en actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en of onjuist is. Ook kan de informatie zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Om deze redenen kunnen aan de websites geen rechten worden ontleend. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Aansprakelijkheid:
Het bezoek aan de websites van PCBO Smallingerland is voor eigen rekening en risico. PCBO Smallingerland sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze websites, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen uit.PCBO Smallingerland behoudt zich het recht voor de webpagina’s naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. PCBO Smallingerland is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Hyperlinks:
De websites bevatten hyperlinks naar sites die buiten het domein van PCBO Smallingerland liggen. Deze links zijn als service voor de gebruiker opgenomen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden.
PCBO Smallingerland is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.

PDF-bestanden
Sommige teksten worden aangeboden als zogenaamde PDF-bestanden. Voor het lezen of printen van een PDF-bestand heeft u het PDF-leesprogramma 'Acrobat Reader' nodig. U kunt zelf 'Acrobat Reader' op uw computer installeren. Dit programma is voor vrijwel alle soorten computerplatforms geschikt en is gratis verkrijgbaar bij
www.adobe.nl . PCBO Smallingerland is niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen die het gebruik of de installatie met zich meebrengt. Voor vragen over het gebruik of de installatie van 'Acrobat Reader' is de internetsite www.adobe.nl of een locale computerdeskundige het aangewezen aanspreekpunt.

Frames
Het is niet toegestaan deze site te framen in een andere site.

Auteursrecht:
Op de website rust een auteursrecht van PCBO Smallingerland. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt. Voor meer

informatie kunt u contact opnemen met: