Commissies

Ouders zijn onmisbaar bij het 'reilen en zeilen' van een school... Blij zijn wij dan ook met de belangstelling voor onze commissies!

Medezeggenschapsraad

Nynke van der Wal

Hilde Jelsma

Hennie Hoogstins

Schoolcommissie

Marja Riemersma, voorzitter

Margriet Ybema, secretaris

Harmke de Vries

Wytske de Haan

Ineke de Vries

vacature

Identiteitscommissie

Wytske de Haan

IJda Arendsz

Jantsje Soepboer

Wietske Veenstra

Rinnie Sjoukema (team)

Hinke van der Bij (team)